Aktuariusz: Matematyka Finansowa 109 zl

W ramach kursu otrzymasz dostęp do zadań oraz teori z obszaru Matematyki Finansowej.

Co zawiera dostęp do kursu?

 • Szczegółowo opracowane 340 zadań i rozwiązań z co najmniej 34 historycznych egzaminów, począwszy od 2004 roku do najbardziej aktualnego.
 • Bardzo przydatne materiały teoretyczne (30 stron) zawierające wzory i wytłumaczone przykłady
 • Plan nauki przydatny w przygotowywaniu się
 • Tryb “Sprawdź się”, który jest odwzorowaniem prawdziwego egzaminu

Zagadnienia objęte kursem:

 • Oprocentowanie proste, składane i ciągłe
 • Rachunek rent
 • Spłata długu
 • Deprecjacja i aprecjacja zasobu
 • Analiza decyzji inwestycyjnych
 • Papiery wartościowe
 • Zarządzanie aktywami i pasywami
 • Czasowa struktura stóp procentowych
 • Opcje i instrumenty pochodne

Ten kurs został przygotowany tak, by:

 • na nic nie zabrakło Ci czasu, ale także byś maksymalnie szybko nauczył się rozwiązywać różnorodne problemy analityczne
 • dać ci możliwość samodzielnego ustalania tempa nauki, tj.: dzień; pora; ilość poświęcanego dziennie czasu
 • po zakończeniu każdego testu można było przejrzeć na koniec jeszcze raz wszystkie zadania na jednej stronie (tutaj czas analizowania rozwiązań jest nieograniczony)
 • od samego początku wszystko było dla Ciebie coraz bardziej intuicyjne

Charakterystyka materiałów teoretycznych:

  30 stron materiałów teoretycznych - zadania z tego egzaminu często bywają mało przyjazne dla rozwią- zującego, głównie z powodu uciążliwych rachunków i dużego ryzyka popełnienia błędu. Najlepszym spo- sobem na pokonanie tych problemów jest dokładne zapoznanie się z teoria, zaopatrzenie się w dobry kalkulator i wyćwiczenie sobie kilku nawyków przy obliczaniu często pojawiających się wyrażeń.

Przykładowe zadanie

  Zadanie 6, egzamin nr 55 z dnia 13 grudnia 2010

  Aktuariusz Zadanie 1