Aktuariusz: Ubezpieczenia Życiowe 109 zl

Co zawiera dostęp do kursu?

 • W ramach kursu otrzymasz dostęp do zadań oraz teorii z obszaru Ubezpieczeń życiowych.
  Szczegółowo opracowane 340 zadań i rozwiązań
  z co najmniej 34. historycznych egzaminów, począwszy od 2004 roku do najbardziej aktualnego.
 • Bardzo przydatne materiały teoretyczne zawierające wzory i wytłumaczone przykłady
 • Plan nauki przydatny w przygotowywaniu się
 • Tryb “Sprawdź się”, który jest odwzorowaniem prawdziwego egzaminu

Zagadnienia objęte kursem:

 • Elementy ekonomiki ubezpieczeń na życie
 • Tablice trwania życia
 • Ubezpieczenia na życie
 • Renty życiowe
 • Składki ubezpieczeniowe netto
 • Rezerwy netto
 • Ubezpieczenia dwóch i więcej osób
 • Koszty w ubezpieczeniach na życie
 • Opcje w umowie ubezpieczenia
 • Inne rodzaje ubezpieczeń na życie i rent życiowych

Ten kurs został przygotowany tak, by:

 • na nic nie zabrakło Ci czasu, ale także byś maksymalnie szybko nauczył się rozwiązywać różnorodne problemy analityczne
 • dać ci możliwość samodzielnego ustalania tempa nauki, tj.: dzień; pora; ilość poświęcanego dziennie czasu
 • po zakończeniu każdego testu można było przejrzeć na koniec jeszcze raz wszystkie zadania na jednej stronie (tutaj czas analizowania rozwiązań jest nieograniczony)
 • od samego początku wszystko było dla Ciebie coraz bardziej intuicyjne

Charakterystyka materiałów teoretycznych:

  46 stron materiałów teoretycznych: w rozwiązaniach zadań z części egzaminów aktuarialnych poświęconej ubezpieczeniom życiowym, poza obszerną wiedzą z zakresu samej matematyki aktuarialnej, trzeba wykazać się znajomością wielu, wcale nietrywialnych, narzędzi z różnych działów matematyki. Dlatego też opracowa- nie teoretyczne zaczynamy od przytoczenia kilku faktów, wzorów i przykładów na pierwszy rzut oka niezwią- zanych z tematem, jednak w rozwiązaniach niejednokrotnie będziemy się do nich odwoływać. W dalszej części zajmujemy się już zagadnieniami związanymi bezpośrednio z tematyką ubezpieczeń życiowych, poznajemy hipotezy agregacyjne i interpolacyjne oraz inne modele stosowane w zadaniach z egzaminu na aktuariusza.

Przykładowe zadanie

  Zadanie 8, egzamin nr 57 z dnia 20 czerwca 2011

  Aktuariusz Zadanie 2