Aktuariusz: Ubezpieczenia Majatkowe 109 zl


Co zawiera dostęp do kursu?

 • W ramach kursu otrzymasz dostęp do zadań oraz teori z obszaru Ubezpieczeń majątkowych.
 • Szczegółowo opracowane 340 zadań i rozwiązań z co najmniej 34 historycznych egzaminów, począwszy od 2004 roku do najbardziej aktualnego.
 • Bardzo przydatne materiały teoretyczne (36 stron), zawierające wzory i wytłumaczone przykłady
 • Plan nauki przydatny w przygotowywaniu się
 • Tryb “Sprawdź się”, który jest odwzorowaniem prawdziwego egzaminu

Zagadnienia objęte kursem:

 • Elementy ekonomiki ubezpieczeń osobowych i majątkowych
 • Modele ryzyka ubezpieczeniowego
 • Teoria ruiny
 • Kalkulacja składki w niejednorodnych portfelach ryzyk
 • Kalkulacja rezerw

Ten kurs został przygotowany tak, by:

 • na nic nie zabrakło Ci czasu, ale także byś maksymalnie szybko nauczył się rozwiązywać różnorodne problemy analityczne
 • dać ci możliwość samodzielnego ustalania tempa nauki, tj.: dzień; pora; ilość poświęcanego dziennie czasu
 • po zakończeniu każdego testu można było przejrzeć na koniec jeszcze raz wszystkie zadania na jednej stronie (tutaj czas analizowania rozwiązań jest nieograniczony)
 • od samego początku wszystko było dla Ciebie coraz bardziej intuicyjne

Charakterystyka materiałów teoretycznych:

  36 stron materiałów teoretycznych - teoria do zadań z Matematyki Ubezpieczeń Majątkowych zawiera głównie elementy wymienione w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie obowiązujących tematów egzaminów aktuarialnych. Ponadto zostały dodane elementy innych działów matematyki, które zostały użyte w rozwiązaniach zadań z tego rozdziału. Na początek omawiane są zagadnienia ze statystyki oraz prawdopodobieństwa, czyli głównie rozkłady zmiennych używane przy oszacowywaniu ryzyka czy innych wielkości potrzebnych w matematyce ubezpieczeń majątkowych. Obliczając zadania z matematyki ubezpieczeń majątkowym zderzamy się z problem wielu ryzyk jakie posiada każdy zakład ubezpieczeniowy. Ryzyka te można podzielić na kilka grup, takich jak: 1. Ryzyka techniczne, 2. Ryzyka inwestycyjne, 3. Ryzyka związane z działalnością gospodarczą

Przykładowe zadanie

  Zadanie 10, egzamin nr 47 z dnia 6 października 2008

  Aktuariusz Zadanie 3