Aktuariusz: Prawdobodobieństwo i Statystyka 109 zl


Co zawiera dostęp do kursu?

 • W ramach kursu otrzymasz dostęp do zadań oraz teori z obszaru Prawdopodobieństwa i statystyki.
 • Szczegółowo opracowane 340 zadań i rozwiązań z co najmniej 34 historycznych egzaminów, począwszy od 2004 roku do najbardziej aktualnego.
 • Bardzo przydatne materiały teoretyczne zawierające wzory i wytłumaczone przykłady
 • Plan nauki przydatny w przygotowywaniu się
 • Tryb “Sprawdź się”, który jest odwzorowaniem prawdziwego egzaminu

Zagadnienia objęte kursem:

 • Zmienna losowa i jej rozkład
 • Rozkłady wielowymiarowe
 • Rozkłady stosowane w matematyce ubezpieczeniowej
 • Procesy stochastyczne
 • Metody estymacji parametrów rozkładu
 • Testowanie hipotez statystycznych
 • Metody bayes"owskie

Ten kurs został przygotowany tak, by:

 • na nic nie zabrakło Ci czasu, ale także byś maksymalnie szybko nauczył się rozwiązywać różnorodne problemy analityczne
 • dać ci możliwość samodzielnego ustalania tempa nauki, tj.: dzień; pora; ilość poświęcanego dziennie czasu
 • po zakończeniu każdego testu można było przejrzeć na koniec jeszcze raz wszystkie zadania na jednej stronie (tutaj czas analizowania rozwiązań jest nieograniczony)
 • od samego początku wszystko było dla Ciebie coraz bardziej intuicyjne

Charakterystyka materiałów teoretycznych:

  38 stron materiałów teaoretycznych - rachunek prawdopodobieństwa i statystyka są zagadnieniami kluczowym w kontekście zadań z egzaminu na aktuariusza. Wszystkie pozostałe część bazują na wiadomoś- ciach z tego działu, stąd też istotne jest ich zrozumienie i umiejętne wykorzystanie. Do rozwiązania wielu zadań przydaje się dobra znajomość kilku podstawowych rozkładów, umiejętność szybkiego obliczania powtarzających się wyrażeń oraz płynne korzystanie z wiadomości z analizy matematycznej.

Przykładowe zadanie

  Zadanie 10, egzamin nr 51 z dnia 30 listopada 2009

  Aktuariusz Zadanie 4