Testy werbalne 79 zl


Co zawiera dostęp do kursu?

 • Tryb Nauki: 15 testów (po 30 pytań każdy)
 • Tryb Sprawdź się: Inteligentny test (dopracowywanie do perfekcji przypadków, które sprawiają największy problem
 • Dostęp: 2 miesiące
 • Nielimitowane podejścia
 • Szczegółowe objaśnienie prawidłowych odpowiedzi dla każdego pytania oraz wskazówki jak sprawnie rozwiązywać testy werbalne


Jak wygląda test?

 • Pytania testowe A,B,C,D w języku angielskim sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem i logicznego myślenia
 • Testy nie wymagają wiedzy z konkretnej dziedziny, ani znajomości gramatyki, czy pisowni. Opierają się jedynie na czytaniu krótkiego tekstu i udzielaniu odpowiedzi : “Prawda”, “Fałsz”, “Nie można stwierdzić”
 • Ograniczenie czasowe (30 min. na rozwiązanie jednego testu - 30 zadań)
Co powinieneś wiedzieć?

 • Czytanie ze zrozumieniem to niezbędna cecha każdego pracownika, której posiadania nie da się efektywnie zbadać przeglądając jedynie CV, list motywacyjny czy podczas rozmowy rekrutacyjnej. Dlatego też pracodawcy tak chętnie stosują testy werbalne.
 • Rozwiązując testy zauważysz, że pod presją czasu, czytanie ze zrozumieniem oraz wyciąganie logicznych wniosków może okazać się nieco trudniejszym niż mogło się to wydawać.
 • Jest to bardzo popularna forma oceny kandydatów, gdyż w pełni obiektywnie odwzorowuje posiadane przez nich umiejętności. Podczas rozwiązywania testu każdy ma równe szanse - co wyklucza ryzyko ewentualnych uprzedzeń względem płci, rasy, wyglądu, nazwiska etc. ze strony sprawdzającego.
 • Sama umiejętność szybkiego czytania, choć z pewnością pomocna, nie jest w przypadku testów werbalnych najistotniejsza. To umiejętność sprawnej analizy tekstu oraz szybkie i poprawne wnioskowanie decyduje o sukcesie kandydata.