Doradca podatkowy egzamin pisemny 149 zl


Celem kursu jest przygotowanie uczestników do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje zawodowe osób ubiegających się o wpisanie na listę doradców podatkowych.
Katarzyna Kimla
Autor kursu
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość (specjalizacja: Prawo podatkowe) oraz studentka V roku na kierunku Prawo na Uniwersytecie Warszawskim (specjalizacja: Prawo podatkowe). Posiada tytuł ACCA Affiliate. Obecnie odbywa program menedżerski w jednej z wiodących firm sektora FMCG. Posiada także doświadczenie w międzynarodowej firmie doradztwa podatkowego.


Co zawiera dostęp do kursu?

 • Szczegółowe opracowanie 45 kazusów
 • Ponad 1300 pytań testowych - do każdej
     odpowiedzi podana jest podstawa prawna
 • Plan nauki przydatny w przygotowywaniu się
 • Tryb Sprawdź się, który jest odwzorowaniem                                              prawdziwego egzaminu  Ten kurs został tak przygotowany by:

 • na nic nie zabrakło Ci czasu, ale także byś maksymalnie szybko przyswoił wiedzę zawartą we wszystkich niezbędnych aktach prawnych
 • dać ci możliwość samodzielnego ustalania tempa nauki, tj.: dzień; pora; ilość poświęcanego dziennie czasu
 • po zakończeniu każdego testu można było przejrzeć na koniec jeszcze raz wszystkie zadania na jednej stronie (tutaj czas analizowania rozwiązań jest nieograniczony)
 • od samego początku wszystko było dla Ciebie coraz bardziej intuicyjne.

  Zagadnienia występujące w module:

  • Źródła i wykładnia prawa
  • Materialne prawo podatkowe
  • System podatkowy
  • Międzynarodowe prawo podatkowe
  • Analiza podatkowa
  • Postępowanie administracyjne i egzekucyjne w administracji
  • Prawo celne i dewizowe
  • Prawo karne skarbowe
  • Administracja finansowa

  Charakterystyka opracowań

   Kazusy - Kazusy stanowią zbiór zadań opisowych, w których przedstawione zostały hipotetyczne stany faktyczne. Każde zadanie egaminacyjne w swojej treści zawiera pytanie/pytania związane z zagadnieniami podatkowymi opisanymi w kazusie, o których rozwiązanie/odpowiedź proszeni są kandydaci. Kurs zawiera opracowanie przykładowych wzorów pism procesowych, takich jak: skarga na indywidualną interpretację prawa podatkowego, skarga kasacyjna do NSA czy zażalenie na postanowienie.

  Wybrane przykłady kazusów:

  • Kazus I - Skarga na interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego z dnia 14 lutego 2014 r.
  • Kazus II - Skarga na interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego z dnia 15 stycznia 2012 r.
  • Kazus VI - Odwołanie od decyzji (…) z dnia 4 marca 2013 r.
  • Kazus VII - Skarga na interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego z dnia 10 grudnia 2013 r.
  • Kazus VIII - Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego w Warszawie na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie wydanej w dniu 1 lipca 2013 r.
  • Kazus IX - Wniosek o wznowienie postępowania
  • Kazus XV - Zażalenie na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego w Warszawie
  • Kazus XXV - Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
  • Kazus XXX - Skarga na interpretację indywidualną wydaną z upoważnienia Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
  • Kazus XXXV - Zażalenie na zarządzenie z dnia 30 stycznia 2014 roku, (sygn. Akt. I SA/Wa 2012/13)
  • Kazus XXXXII - Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
  • Kazus XXXXV - Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją Dyrektora Izby Skarbowej