Makler cz. matematyczna 89 zl


W ramach kursu otrzymujesz roczny dostęp do ponad 1000 analitycznych zadań wraz z rozwiązaniami, co zapewni Ci sukces nie tylko na egzaminie na maklera papierów wartościowch, ale również na części analitycznej 1 etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego


W skład kursu wchodzą między innymi:

 • Opracowane wszystkie pytania z egzaminów maklerskich od roku 2006 do ostatniej edycji egzaminu (bez prawa i ustalania kursów)
 • Autorskie nie-prawne pytania egzaminacyjne wraz odpowiedziami
 • Szczegółowe rozwiązania każdego z zadań historycznych oraz zadań autorskich

Przykładowe zadanie:
Zadanie 70, egzamin KNF na MPW z dn. 15.03.09:
Ile wynosi czas trwania Macaulaya dla obligacji kuponowej, która ma być wykupiona za 2 lata według wartości nominalnej równej 1.000 zł, jeżeli odsetki w wysokości 100 zł są płatne na koniec każdego roku, stopa zwrotu w terminie do wykupu wynosi 7% zaś cena rynkowa obligacji wynosi 1.054,24 zł?

 • A. 1,91
 • B. 1,93
 • C. 1,95
 • D. 1,97Kurs z części "matematycznej" egzaminu MPW jest skonstruowany w następujący sposób:

 • Do każdego z dostępnych testów możliwe jest tylko dwukrotne podejście
 • Po włączeniu testu będziesz miał(a) dokładnie 90 minut na jego rozwiązanie
 • Nie ma możliwości zrobienia przerw w trakcie testu, dlatego też należy przygotować się na rozwiązanie ok. 30-40 zadań w jednej turze
 • Kurs podzielony jest na dwie części, "Naukę" i "Sprawdź się"
 • Każde zadanie występuje jednocześnie w części "Nauka", oraz w części "Sprawdź się" - więc de facto, masz możliwość czterokrotnego rozwiązania tego samego zadania (2 razy w Nauce i potem 2 razy w Sprawdź się)

Zakres i zagadnienia kursu

  W szczególności nacisk położony jest na istotne praktyczne i modelowe zagadnienia z poniższych działów:
 • Matematyka finansowa
 • Instrumenty dłużne
 • Instrumenty udziałowe
 • Instrumenty pochodne i modele rynku kapitałowego