Doradca podatkowy egzamin ustny 429 zl


Celem kursu jest przygotowanie uczestników do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje zawodowe osób ubiegających się o wpisanie na listę doradców podatkowych.
Katarzyna Kimla
Autor kursu
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość (specjalizacja: Prawo podatkowe) oraz studentka V roku na kierunku Prawo na Uniwersytecie Warszawskim (specjalizacja: Prawo podatkowe). Posiada tytuł ACCA Affiliate. Obecnie odbywa program menedżerski w jednej z wiodących firm sektora FMCG. Posiada także doświadczenie w międzynarodowej firmie doradztwa podatkowego.


Co zawiera dostęp do kursu?

 • Szczegółowe opracowanie ok. 740 pytań otwartych
 • Plan nauki przydatny w przygotowywaniu się
 • Tryb Sprawdź się, który jest odwzorowaniem prawdziwego egzaminuZagadnienia występujące w kursie:

 • Źródła prawa i wykładnia prawa
 • Analiza podatkowa
 • Podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego
 • Materialne prawo podatkowe
 • Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne
 • Prawo dewizowe
 • Prawo karne skarbowe
 • Organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej i kontrola skarbowa
 • Rachunkowość
 • Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych
 • Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa

Opracowanie:

 • w każdej odpowiedzi uwzględniono elementy formalne odpowiedniego pisma procesowego oraz przykładową argumentację merytoryczną
 • w opracowaniu kazusów uwzględniono obowiązujące przepisy prawa podatkowego i przepisy prawa z innych dziedzin oraz orzecznictwo podatkowe
 • na poparcie przedstawionej argumentacji przytoczono także cytaty z wyroków lub interpretracji indywidulanych