Prawo dla maklerow i doradcow 89 zl


W ramach kursu otrzymujesz aż dwuletni dostęp do bazy ponad 2400 pytań testowych z najważniejszych aktów prawnych polskiego rynku kapitałowego, bogate streszczenia ustaw i regulaminów. Szybko i efektywnie posiądziesz wiedzę niezbędną do zdania egzaminu na MPW!


Co zawiera dostęp do kursu?

 • Kurs główny zawiera bazę ponad 2400 pytań testowych z najważniejszych aktów prawnych.
 • Baza ta została podzielona na podrozdziały (60).
 • Każdy 60 podrozdziałów zawiera ok. 35-40 pytań i odpowiada konkretnemu fragmentowi w konkretnym akcie prawnym, zatem użytkownik ma możliwość nauki oraz sprawdzenia swojej wiedzy z poszczególnych fragmentów ustaw.

Akty prawne, które w całości uwzględniliśmy w kursie:

 • Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych S.A.
 • Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi
 • Regulamin Obrotu Regulowanego Rynku Pozagiełdowego BondSpot
 • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, oraz banków powierniczych
 • Zasady Etyki Maklerów i Doradców
 • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych
 • Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego
 • Ustawa o obligacjach
 • Rozporządzenie w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców
 • Ustawa o ofercie publicznej
 • Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym
 • Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym

Przykładowe zadanie z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

  Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi reguluje:

  I. prawa i obowiązki podmiotów uczestniczących w obrocie papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi;
  II. wykonywanie nadzoru w zakresie obrotu papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi;
  III. prawa i obowiązki wystawców weksli i czeków;
  IV. tryb i warunki podejmowania i prowadzenia działalności w zakresie obrotu papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi.

  Wersje odpowiedzi:
  a. (I, II)
  b. (I, II, IV)
  c. (I, II, III, IV)
  d. (I, IV)

Streszczenia

  Dodatkowo do każdej z powyższych ustaw stworzone są streszczenia obejmujące najważniejsze informacje zawarte w danym akcie prawnym. W serwisie dostępne są także streszczenia ustawy o funduszach inwestycyjnych, kodeksu cywilnego oraz kodeksu handlowego.

  Dodatkowo w kursie głównym (i tylko tam) dostępne są streszczenia do każdego rozdziału. Jedno streszczenie ma 1-2 stron a4 i zawiera najważniejsze informacje (czyli daty, liczby, wyliczenia itd.) z danego rozdziału. Dzięki temu na dwóch kartkach a4 zawarte są najważniejsze informacje z ok. 25 stron jednego rozdziału.

Aktualizacje

  Wszystkie materiały znajdujące się w serwisie są na bieżąco weryfikowane i aktualizowane, zgodnie z odpowiednimi zmianami w przepisach prawnych oraz w wymaganiach stawianych przez Komisję Egzaminacyjną Maklerów Papierów Wartościowych.

  Tym samym użytkownikowi gwarantowany jest dostęp do pewnego źródła wiedzy.

Informacje dodatkowe

 • Sam możesz wybierać, czego chcesz się uczyć w pierwszej kolejności, a przed rozpoczęciem testu możesz przeczytać, konkretny rozdział z danego aktu prawnego i następnie rozwiązywać pytania testowe, które zdecydowanie lepiej pozwolą Ci zapamiętać szczegóły, niż zwykłe przeczytanie ustawy.
 • W ramach kursu otrzymujesz możliwość trzykrotnego rozwiązania zadań z każdego rozdziału (tj. każdy rozdział możesz przerobić w dowolnej chwili, ale łącznie maksymalnie 3 razy).
 • Naukę dostosowaliśmy do warunków egzaminu; z tego też powodu na każde pytanie przydzieliliśmy średnio 1,5 minuty. To oznacza, że przerabiając rozdział, który ma 30 pytań będziesz miał maksymalnie 45 minut na udzielenie wszystkich odpowiedzi.
 • Wszystkie testy zostały tak stworzone, że 100% informacji zawartych w danym akcie prawnym znajduje się w pytaniach testowych (można przerabiać testy i mieć pewność, że nie ominie się żadnej ważnej informacji). Mimo tego, zalecamy też przeczytanie w całości danego aktu prawnego.