zl79

Testy numeryczne

zl79

Testy werbalne

zl149

Doradca podatkowy egzamin pisemny

zl89

Makler cz. matematyczna

zl89

Makler Notowania UTP

zl429

Doradca podatkowy egzamin ustny

zl89

Prawo dla maklerow i doradcow

zl190

Doradca Inwestycyjny Etap 3

zl109

Aktuariusz: Matematyka Finansowa

zl109

Aktuariusz: Ubezpieczenia Życiowe

zl109

Aktuariusz: Ubezpieczenia Majatkowe

zl109

Aktuariusz: Prawdobodobieństwo i Statystyka

zl690

Doradca Inwestycyjny Etap 1

zl49

Doradca Inwestycyjny Etap 2

zl149

Biegły Rewident: Teoria i zasady rachunkowości

zl299

Biegły rewident: Prawo

zl149

Biegły rewident: Ekonomia i kontrola wewnętrzna

zl299

Biegły rewident: Prawo podatkowe (część I)

zl299

Biegły rewident: Finanse

zl299

Biegły rewident: Prawo podatkowe (część II)

zl299

Biegły Rewident: Sprawozdania finansowe i ich analiza

zl299

Biegły Rewident: Rewizja finansowa

zl390

Pakiet na Maklera

zl249

Pakiet na Doradcę Inwestycyjnego

zl479

Pakiet na Doradcę Podatkowego

zl1069

Pakiet na Biegłego Rewidenta

zl890

Pakiet Testów Rekrutacyjnych

zl229

Pakiet na Aktuariusza